Zobowiązania podatkowe w Niemczech

Podobnie jak w Polsce i wielu innych krajach praca w Niemczech jest opodatkowana. Zgodnie z niemieckim systemem podatkowym obowiązują określone stawki podatkowe, jak i składki na ubezpieczenie społeczne. O ile wysokość potrąceń jest statystycznie porównywalna na poziomie 40% pensji, to w przypadku Niemiec istnieje wiele ulg i zwolnień, z których można skorzystać odzyskując większą część zapłaconego podatku, co dotyczy również Polaków pracujących legalnie w Niemczech.

podatkiPomijając zwrot podatku z Niemiec na zasadach rozliczeń z fiskusem w Polsce, warto wiedzieć jak jest struktura niemieckiego systemu podatkowego. Po pierwsze dochody pracownika opodatkowane są podatkiem dochodowym, którego stawka uzależniona jest od wysokości dochodu i sytuacji osobistej, przy czym najniższa stawka podatku wynosi w Niemczech 14 procent. Podatek podobnie jak w Polsce pobierany jest jako zaliczana na rzecz fiskusa. Kwota wolna od podatku plasuje się na poziomie ponad ośmiu tysięcy euro, natomiast roczny próg dochodu w stawce 14 procentowej to grubo ponad pięćdziesiąt tysięcy euro. W Niemczech od podatku pobranego przez fiskusa można odliczyć niemal wszystkie wydatki związane z zabezpieczeniem się w postaci ubezpieczenia społecznego, chorobowego, czy następstw nieszczęśliwych wypadków, a także co istotne z tytułu opieki i wychowywania dzieci, koniecznej opieki domowej i wielu innych tytułów uprawniających do ulgi podatkowej. Z odmienności podatkowej w Niemczech ciekawostką jest podatek tak zwany kościelny, odprowadzany w zależności od ustaleń landu na poziomie siedmiu do dziewięciu procent dochodów, płatny w przypadku przynależności do określonej religii i kościoła. Poza tym obowiązuje także podatek solidarnościowy, który jest zróżnicowany w zależności od landu i wynosi w okolicy 5,5 % dochodu.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.