Ukryte podłoże emigracji zarobkowej

Wielokulturowość Niemiec sprzyja asymilacji również Polaków w Niemczech. Wielu rodaków emigruje do Niemiec za przysłowiowym chlebem, ale nie można zapomnieć także o polskiej historii, która w mniej lub bardziej przyjazny sposób przeplata się z dziejami Niemiec. Mnóstwo osób na terenach przygranicznych, dawniej należących do Niemiec posiada rodziny i pochodzenie niemieckie, a Niemcy są im bardzo bliscy, tak jest między innymi na Śląsku, skąd największa fala emigracyjna przetoczyła się na początku lat dziewięćdziesiątych i w połowie lat osiemdziesiątych. Obecnie także zauważa się przyrost emigrantów właśnie z tego regionu.

finansePodkreślić należy, iż wielu Niemców dostrzega sympatię Ślązaków i docenia to poprzez wyraźne lepsze traktowanie Ślązaków w Niemczech. Bliskość kulturowa sprawia, iż zdecydowanie łatwiej jest nam poradzić sobie w obcym kraju, pomijając kwestie języka istotne znaczenie mają również wartości i cechy osobowościowe, które są charakterystyczne dla Polaków z poszczególnych regionów kraju, mające swe korzenie w tradycji i historii, jak również dawnej przynależności do Niemiec, czy ówczesnych zaborców. Oczywiście exodus Polaków do Niemiec w aktualnym kształcie wynika przede wszystkim z fatalnej sytuacji w Polce, głównie pod względem ekonomicznym. Otwarcie granic i rynku pracy dla Polaków w Unii Europejskiej jest dużą szansą dla poprawienia własnej sytuacji życiowej. Mobilność jaka cechuje młode pokolenie sprzyja emigracji, o którą zabiegają także państwa zachodnie licząc na tańszą siłę roboczą oraz ograniczenie napływu imigrantów pochodzenia arabskiego oraz czarnoskórych zalewających Europę.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.