Czy warto emigrować do Niemiec?

Coraz więcej Polaków stoi przed decyzją czy emigrować, a w zasadzie odpowiedź na to pytanie jest jedyna właściwa i pozostaje jedynie dokąd emigrować. Wiele rodzin żyje w rozłące, kiedy to zwykle mężczyzna wyjeżdża do pracy poza granice kraju, jednak tworzenie rodziny na odległość to jedynie złudzenie. Wcześniej czy później pada decyzja o emigracji na stałe. Jednym z kierunków z uwagi na położenie, sąsiedztwo z Polską są Niemcy.

niemcyJednak wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Również w Niemczech nie jest tak wspaniale, jakbyśmy sobie tego życzyli, niemniej jednak sytuacja na rynku pracy w Niemczech jest zdecydowanie lepsza niż w Polsce. Pomoc państwa na wypadek bezrobocia również jest znacznie lepsza niż w kraju. Decyzja o wyjeździe z kraju zwykle podejmowana jest po krótszym lub dłuższym pobycie na emigracji zarobkowej. Głównym problemem w decydowaniu o emigracji stanowi więź rodzinna, gdyż należy podkreślić, iż poza młodymi osobami wprost po studiach lub jeszcze w ich trakcie emigrują całe rodziny, najczęściej rodziny z małymi dziećmi. Pozytywnym aspektem emigracji rodzin jest fakt, że państwo niemieckie oferuje pomoc dla osób osiedlających się na terenie Niemiec. Odpowiednie warunki funkcjonowania rodziny, jak i polityka prorodzinna w kierunku powiększania się rodziny zachęca do osiedlania się emigrantów. Warunki socjalne pozwalają zarówno na powrót do pracy po okresie wychowawczym dla matek, jak i przekwalifikowanie się w razie takiej potrzeby. Należy tez nadmienić iż wsparcie dla osób podejmujących wyzwanie przeprowadzki z zamiarem zostania na stałe jest bardzo duże i wielopoziomowe. Chodzi nie tylko o pracę, zarobki czy zapewnienie nauki i mieszkania, ale także o asymilację kulturową, edukację i dofinansowanie wielu aktywności społecznych.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.